Økonomi, velstand og fordeling

7Hovedpunkter
Etter å ha lest dette kapitlet, skal leseren kunne
• redegjøre for det økonomiske menneskes handlinger under forhold med perfekt informasjon
• redegjøre for hvordan ekvilibrium blir nådd i et marked
• redegjøre for entreprenørens rolle i økonomien
• diskutere hvordan Internett påvirker økonomiske teoriers forklaringsevne

Arbeidsoppgaver
1. Hva betyr det at det økonomiske menneske handler målbevisst for å velge mellom konkurrerende behov?
2. Hvilken rolle spiller idealtypen i samfunnsvitenskap?
3. Hvilken rolle spiller økonomiske modeller i samfunnsvitenskap?
4. Hva innebærer det at tilbuds- og etterspørselskurven i et marked når ekvilibrium?
5. Bruk arbeidskraft, husleie og veipriser som tankeeksperiment. Hva vil resultatet være dersom tilbuds- eller etterspørselskurven blir påvirket utenfra (for eksempel ved statlig intervensjon)?
6. Hvordan ønsker økonomen Keynes å påvirke den samlede etterspørselen i samfunnet?
7. Hva innebærer stagflasjon?
8. Hvordan tilpasser aktørene sin adferd i perioder med vedvarende inflasjon?
9. Hva er monetarisme?
10. Hvilke økonomiske prosesser kan forklares på a) makronivå? b) mikronivå?
11. Hva innebærer komparative fordeler i internasjonal handel?
12. Hvilken rolle spiller personlige preferanser, ifølge den østerrikske skole i økonomi?
13. Sammenlign begrepet perfekt konkurranse i a) den klassiske og b) den østerrikske tradisjonen.
14. Hva er – ifølge Friedrich Hayek – problemet med å forsøke sentral planlegging av økonomien? Hvordan mener han at koordineringsproblemet kan løses?
15. Hva innebærer begrepet spontan orden?
16. Hva er entreprenørens rolle i økonomien?
17. Hvilken betydning har internettet for teorienes forklaringsevne i a) den klassiske og b) den østerrikske skole i økonomi?
18. Hva er en passende størrelse på den private og den offentlige sektor i økonomien? Kan den ene sektoren bli for stor?