Stortinget og andre statsorganer

3Hovedpunkter
Etter å ha lest dette kapitlet, skal leseren kunne
• redegjøre for forholdet mellom de forskjellige statsmaktene
• redegjøre for Stortingets funksjon og arbeidsprosesser
• diskutere forholdet mellom regjering og storting

Arbeidsoppgaver
1. Hva er fordeler og ulemper ved a) en flertallsregjering? b) en mindretallsregjering?
2. Hvordan endres stortingsrepresentantenes oppgaver under a) en flertallsregjering? b) en mindretallsregjering?
3. Hvilke fagkomiteer har Stortinget, og hva er deres rolle i saksforberedelsen? Hvordan viser det seg i komiteens merknader og komiteens innstilling?
4. Hva er kontroll- og konstitusjonskomiteens rolle i Stortinget?
5. Hva er Europautvalgets rolle i Stortinget?
6. Hvilken prosess er nødvendig før en lov kan vedtas i Stortinget, og når trer en lov i kraft?
7. Hva er en fullmaktslov?
8. Hva gjør Stortingets presidentskap?
9. Hvilken rolle spiller statsrådet i styringen av den norske stat?
10. Hvilken makt har en statssekretær og en politiske rådgiver?
11. Hvilken rolle spiller monarken (kongen) og monarkens ektefelle i styringen av den norske stat?
12. Hvilke norske borgere kan ikke være medlemmer av Stortinget?
13. Hvor representative er Stortingets medlemmer for den norske befolkningen?
14. Hva betyr det at Norges storting praktiserer negativ parlamentarisme?
15. Hva skjer når det stilles kabinettsspørsmål eller mistillitsforslag i Stortinget?
16. Hvordan viser de franske og amerikanske ideene om maktfordelingen seg i den norske Grunnloven?
17. Hvordan prøver Grunnlovens bestemmelser å sikre et uavhengig norsk rettsvesen?