Author Archive: Nils G. Indahl

Samfunnskunnskap for journalister

Selv om staten er den viktigste enheten i internasjonal politikk, utfordres den av ikke-statlige aktører og migrasjon. Et stadig mer integrert Europa når det gjelder individuelle menneskerettigheter og lovgivning, krever et nytt blikk på demokratiske institusjoner. Og individ og gruppe blir definert i lys av nyere teorier om identitet.

Dette er sentrale temaer i samfunnsvitenskap, sosiologi, internasjonal politikk og økonomi. Boken introduserer viktige begreper innen samfunnsøkonomi, og ser på iverksetterens rolle i velstandsskapningen.

Boken passer for journalister og andre kreative profesjonsutdannelser innen kommunikasjon, reklame og IT, og gir et grunnlag for videre studier innen samfunnsvitenskapene.

Korrektur på side 169

På side 169 har det sneket seg inn en ombrekkingsfeil. Tre nøkkelbegreper har kommet med fra kapittel 4 (Europeisk integrasjon og beslutningsprosesser) og skal strykes fra kapittel 8 (Individ og samfunn) (mer…)