Forfatteren

Nils G. Indahl er lærer og forfatter innen digitale medier og samfunnsvitenskap. Han er ekstern lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og Institut for StatskundskabKøbenhavns Universitet. Han er dessuten lektor i journalistikk ved Fachhochschule Wien (FHWien, på tysk), hvor han underviser i digital journalistikk og entreprenørskap.

Korrespondanse kan skje til:
Nils G. Indahl
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Københavns Universitet
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S
Danmark

E-post: https://indahl.com/contact
Telefon (+45) 36 94 88 00
Skype: nilsindahl
Linkedin: www.linkedin.com/in/nilsindahl