Forfatteren

Nils G. Indahl er lærer og forfatter innen digitale medier og samfunnsvitenskap. Han er ekstern lektor ved Institut for StatskundskabKøbenhavns Universitet. Han er dessuten lektor i journalistikk ved Fachhochschule Wien der WKW (FHWien), hvor han underviser i digital journalistikk og entreprenørskap.

Korrespondanse kan skje til:
Nils G. Indahl
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Københavns Universitet
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S
Danmark

E-post: https://indahl.com/contact
Telefon (+45) 36 94 88 00
Skype: nilsindahl
Linkedin: www.linkedin.com/in/nilsindahl