Korrektur side 169

På side 169 har det sneket seg inn en ombrekkingsfeil. Tre nøkkelbegreper har kommet med fra kapittel 4 (europeisk integrasjon og beslutningsprosesser) og skal strykes fra kapittel 8 (se bildefilen nedenfor). Nøkkelbegrepene i de øvrige kapitlene er korrekt.

 

erratum_side_169