Korrektur på side 169

På side 169 har det sneket seg inn en ombrekkingsfeil. Tre nøkkelbegreper har kommet med fra kapittel 4 (Europeisk integrasjon og beslutningsprosesser) og skal strykes fra kapittel 8 (Individ og samfunn) – se bildeterratum_side_169 nedenfor.

Nøkkelbegrepene i de øvrige kapitlene er korrekt.